Bepaalde testen zijn zeer gevoelig wat betreft de condities van monsterbewaring en –transport na afname. Een algemene regel is de tijd voor monsterbewaring en –transport naar het labo minimaal te houden.

Specifieke informatie aangaande de condities voor bewaring en transport van een monster in relatie tot een gevraagde analyse kan u terugvinden in de betreffende analysefiche.

Voor testen waarbij de bewaar- en transporttijden na afname kritisch (beperkte stabiliteit) zijn, wordt dit expliciet vermeld in de betreffende analysefiche. Voor speciale afnames (ijskoker, warmpak) verwijzen we graag naar de procedure.

Voor de overige analyses gelden de hieronder beschreven algemene richtlijnen.

Algemene richtlijnen bewaring en transport naar labo (tenzij anders vermeld in de analysefiche):

Bloedbuizen

  • steeds op kamertemperatuur
  • maximale tijd:

sedimentatie: 4 uur (tenzij op 4°C: 24 uur)
celtellingen: 24 uur
hemostase: 4 uur
klinische chemie: 24 uur

Urinemonsters

  • steeds op 4°C (koelkast)
  • maximale tijd: 24 uur

Microbiologische monsters

Breng de microbiologische stalen steeds zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen de twee uur) naar het laboratorium; vertragingen kunnen leiden tot het afsterven van fragielere pathogene bacteriën en/of overgroei door commensale of contaminerende bacteriën. indien dit niet mogelijk is, bewaar de stalen dan zoals beschreven in de specifieke analysefiches.

De afgenomen monsters kunnen bezorgd worden aan het secretariaat van het laboratorium. Alternatief kan gebruik gemaakt worden van het systeem van de buizenpost. 

Plaats de afgenomen monsters samen met het aanvraagformulier (netjes opgeplooid) in een plastic zakje voor versturing naar het labo.

Voorkom prikongevallen: verstuur géén spuiten met naalden op naar het labo!