Voor iedere test uit deze labogids staat het afnamemateriaal beschreven in de analysefiches.


Bloedbuizen, ander materiaal voor bloedafname, urine- en fecespotjes, hemocultuurflessen, wissers in transportmedium, urinecontainers en steriele buizen kunnen door interne diensten verkregen worden via het centrale magazijn (ORDERA).


Bestel geen te grote hoeveelheden ineens. Controleer voor gebruik steeds de vervaldatum op het etiket. Gebruik geen vervallen materiaal! Vervallen materiaal kan ingeleverd worden op het secretariaat van het laboratorium.


HierĀ volgt een overzicht van de afnamematerialen die in de analysefiches worden vermeld.