Staalidentificatie

 

Het is essentieel dat ieder afgenomen staal duidelijk en eenduidig identificeerbaar is.

 

Het laboratorium aanvaardt enkel correct geïdentificeerde stalen, d.w.z. minstens naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt moeten vermeld zijn op de stalen (handgeschreven of met label). De geïdentificeerde stalen moeten dezelfde identificatie hebben als het correct geïdentificeerd aanvraagformulier.

 

Gebruik bij voorkeur een patiëntklever met opnamenummer!

 

Elektronische aanvragen worden enkel aanvaard met correct geïdentificeerde stalen, d.w.z. met een correct afname etiket voor HIX op de stalen.

 

In het laboratorium wordt systematisch de patiëntidentificatie op de afgenomen stalen en het begeleidende aanvraagformulier gecontroleerd. In geval van ontbrekende, onvolledige of verkeerde identificatie wordt contact opgenomen met de afdeling.

 

Standaard worden stalen NIET aanvaard en wordt een nieuwe staalafname gevraagd.

 

Voor bepalingen i.v.m de bloedbank (vb indirecte coombs, bloedgroepen en kruisproeven,...) kunnen foutief geïdentificeerde stalen NOOIT aanvaard worden en moet er ALTIJD herprikt worden!

 

Enkel in het geval van kostbare stalen (vb lumbale puncties, moeilijk aanprikbare patiënten, neonati, ...) kunnen stalen alleen aanvaard worden mits schriftelijke bevestiging van correcte identificatie.

 

Instructies in verband met kleven van identificatieklevers aan de stalen zie procedure "Labeling van stalen". Identificatieklevers worden niet op deksel gekleefd maar op het recipiënt zelf. Daarnaast wordt ook niets bevestigd aan de barcodes of QR code van het recipiënt.

 

Verdere informatie kunt u vinden in de volgende documenten en formulieren: