PERIFEER BLOED

 

RODE BLOEDCELLEN

WITTE BLOEDCELLEN

BLOEDPLAATJES

 

BEENMERG

 

BEOORDELING CELLULARITEIT

BEOORDELING MERGBROKJES

BEOORDELING MEGAKARYOCYTAIRE REEKS

BEOORDELING ERYTHROIDE REEKS

BEOORDELING MYELOIDE REEKS

BEOORDELING LYMFOCYTEN

BEOORDELING PLASMACELLEN

ANDERE

 

HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN